Ogólnopolska Konferencja Oświatowa dla Dyrektorów Szkół


„REFORMA OŚWIATY 2017”

24 kwietnia 2017


Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Łotewska 9a, Warszawa

Rejestracja

Warunki uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Oświatowej "Reforma oświaty 2017"

  • Termin i miejsce: Warszawa, 24 kwietnia2017 (o konkretnym miejscu poinformujemy wkrótce osoby zapisane na konferencję).
  • Cena uczestnictwa w konferencji to 450 zł netto (+23% VAT). Dla zgłoszeń do 31 marca cen wynosi 390 zł netto.
  • Cena obejmuje: udział w konferencji, kompleksowe materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w konferencji, serwisy kawowe i lunch.
  • W przypadku zgłoszeń do 31 marca uczestnicy otrzymają w prezencie 2 książki:

      "Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017" 
      "Dodatkowe wynagrodzenie roczne w oświacie. Trzynastki 2016 w pytaniach i odpowiedziach" 
  • Bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 7 dni roboczych przed konferencją. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed konferencją Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży placówkę zgłaszającą na konferencję kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie przybędzie na konferencję Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży placówkę zgłaszającą pełnymi kosztami konferencji. W przypadku odwołania konferencji przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
Dane zgłaszającego:
Dane do faktury:
Dla opłacających szkolenie/konferencję, w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.
Dane uczestników:
+ Dodaj kolejnego uczestnika
Kwota do zapłaty:
Cena za osobę:
Liczba uczestników:

Koszt całkowity: 1
lub

Pobierz wypełniony formularz w formacie PDF,
wydrukuj i wyślij do nas faksem: 22 518 27 50 (51) lub e-mailem: szkolenia@wip.pl

Pola oznaczone * są wymagane.